Produkter

Halvmasker

noProduktnummer: Se best. info

3M 4000-serien halvmaske

Med integrerte filtre

3M_logo
3M 4000-serien halvmasker gir effektiv beskyttelse mot gass og partikler.
Leveres i lukkbar pose for oppbevaring.

  • Samsvarer med EN 405:2001

 Produktnr.  Beskrivelse
 05-3M4251
 3M Halvmaske 4251 FFA1P2D
 Organiske damper, partikler
 05-3M4255
 3M Halvmaske 4255 FFA2P3D          
 Organiske damper, partikler
 05-3M4277
 3M Halvmaske 4277 FFABE1P3D
 Organiske damper, uorganiske og sure gasser + partikler
 05-3M4279
 3M Halvmaske 4279  FFABEK1P3D
 Organiske damper, uorganiske og sure gasser, ammoniakk + partikler