Forside1

Til våre kunder og leverandører.
Vi har flyttet til ny adresse. Den nye adressen er Industriveien 8, 1481 HAGAN. Vi ønsker dere velkommen til våre nye lokaler!

To our customers and suppliers.
We have moved to a new address. The new address is Industriveien 8, 1481 HAGAN.  We welcome you to our new warehouse!


Vi flytter
T9 Tekstilarmert malerslange LED inspeksjonsspeil Vatblaseanlegg

Coronavirus informasjon
Clemco Norge AS følger råd og retningslinjer fra våre myndigheter for å hindre spredning av Coronaviruset. Per dags dato har vi ingen indikasjoner på at noen av våre medarbeidere eller besøkende har vært smittet. Våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere er svært viktige for oss og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte. Som en del av dette vil vi inntil videre unngå reiser, besøk og møter. Vi oppfordrer til kontakt pr. telefon og epost etc. Mye informasjon om våre produkter er også tilgjengelig her på vår hjemmeside.

Vi er godt rustet for å håndtere vareflyten, men det er ikke sikkert vi klarer å levere like raskt som dere er vant til. Vi er også rammet av at enkelte medarbeidere er i karantene og det betyr at vi i noen grad blir færre på jobb. Imidlertid skal det ikke hindre deg fra å ta kontakt. Tiltakene knyttet til Coronaviruset i kombinasjon med den pågående flytteprosessen byr på noen utfordringer men vi lover at vi skal gjøre vårt beste!
 
Vi håper de strenge tiltakene vil hjelpe til at denne situasjonen ikke blir langvarig, så vi alle får tilbake en mer normal hverdag.clemco

wiwa

tritech

munkebo

honeywell

osucas

vantherm

aerlikon

3m

sagola

monarflex

coilhose

elektrophysik

nettside_footer
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 08.00 - 16.00 Copyright © Clemco Norge AS