Produkter

Kjære samarbeidspartner,             

 
Vi har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert! Miljøfyrtårn er et verktøy som fokuserer på bærekraft og miljøhensyn i virksomheter. Miljøfyrtårn er likestilt med EMAS og anerkjent i EU/EØS. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi forplikter oss til bærekraftmålene fastsatt av FN, og ønsker kontinuerlig å jobbe for å styrke virksomheten innen arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. 
Hvorfor gjør vi dette? Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert ønsker vi å vise vår innsats og engasjement for å oppnå miljømessig bærekraft. Vi gjennomgår grundige analyser av vår virksomhet for å kunne identifisere områder der vi kan redusere vår miljøpåvirkning. I forlengelsen av dette blir det iverksatt tiltak og prosedyrer for å oppnå en mer bærekraftig drift, og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte. Noen av våre initiativer inkluderer:
 
  • Energireduserende tiltak: Vi har LED belysningssystemer overalt i våre lokaler og søker kontinuerlig en optimalisering av energiforbruket i våre arbeidsprosesser.
  • Avfallshåndtering og resirkulering: Vi har etablert et system for å håndtere avfall på en miljøvennlig måte med kildesortering og resirkulering eller gjenbruk av emballasje både internt og blant våre samarbeidspartnere.
  • Transportoptimalisering: Vi jobber med å redusere vårt transportbehov og fremmer mer miljøvennlige transportalternativer, for eksempel bruk av elektriske kjøretøy. I vårt valg av transportør av varer til og fra vårt lager legger vi vekt på deres bærekraftsarbeid i tillegg til vanlige kommersielle kvaliteter
  • Innkjøp: Vi vurderer nøye hvordan vi kan utnytte våre leverandørers bærekraftspraksis for å optimalisere våre innkjøp og søker å samarbeide med selskaper som deler vår forpliktelse til miljøansvar.
  • Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål.

Gjennom dette arbeidet, som er en kontinuerlig prosess, vil vi redusere vårt klimaavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.
 
Vi er forpliktet til full transparens når det gjelder Miljøfyrtårn sertifisering. Vi deler gjerne relevant informasjon ved forespørsel. Dersom dere har innspill til hvordan vi kan bli enda bedre, kan det sendes på adressen: lighthouse@clemco.no    
 
Vi ser frem til å fortsette vårt gode samarbeid og jobbe sammen med deg mot en mer bærekraftig verden.
 

Vennlig hilsen
Carl A. Gulbranson
Daglig Leder – Clemco Norge AS