Produkter

Kalibrering og reparasjon av måleinstrumenter

ElektroPhysik_MiniTest_7X5_serien_kalibrering

Vårt serviceverksted på Hagan, og vår avdeling i Bergen utfører kalibrering og testing av måleinstrumenter, samt reparasjoner og utstedelse av testsertifikat. Vi tilbyr periodisk oppfølging av instrumenter med årlig innkalling i forkant av sertifikatets utløpsdato.

Reparasjoner gjøres hos oss, eller sendes til produsent avhengig av reparasjonens omfang. Vi har et bredt utvalg kalibreringsutstyr, og tilbyr kalibrering og reparasjon av måleinstrumenter fra produsenter vi representerer. Ta kontakt i forkant før instrumentet sendes inn, for å avklare hvilke type instrumenter vi utfører service på.

Før instrumentet sendes til oss, vennligst last ned og fyll ut skjema
som kan lastes ned HER
Skjemaet vedlegges instrumentet når det sendes inn. Ved innsendelse av flere instrumenter vennligst fyll ut og vedlegg ett skjema per instrument.