Produkter

Service

Verksted-WEB Clemco_serviceverksted


Vårt serviceverksted med kvalifiserte serviceteknikere utfører service og reparasjon på alle typer utstyr som sandblåseapparater, malepumper, malesprøyter, 2K pumpeanlegg, metalliseringsutstyr mm. Vi benytter utelukkende originale reservedeler som er avgjørende for et optimalt og sikkert resultat, samt lang levetid etter service. Vi lagerfører et stort antall reservedeler og annet tilbehør for å sikre rask oppfølging og høy grad av service.

Vi tilbyr også også mobil service ute hos kunde på blant annet blåsekabinetter, sandblåserom, sandblåsehaller og utstyr som nevnt over.

Vi utfører også testing av måleinstrumenter, reparasjoner og utstedelse av testsertifikat. Vi tilbyr periodisk oppfølging av instrumenter med årlig innkalling i forkant av sertifikatets utløpsdato. Les mer her...

PRISLISTE

SKJEMA FOR SERVICE

SKJEMA FOR MÅLEINSTRUMENT TESTSERTIFIKAT