Produkter

Visjon og forretningsidé

Visjon

Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren innen overflateindustrien i Norge.

Forretningsidé

Vi skal forsyne overflateindustrien med et riktig tilpasset produktsortiment, kombinert med markedsledende kompetanse og service. Våre produkter skal ha høy kvalitet, gode bruksegenskaper og markedstilpassede priser. Produktene skal tilpasses kundens behov, og hentes fra gode leverandører eller fra egen produksjon / egne ideer.