Produkter

Kvalitetssikring

Clemco Norge AS har innført kvalitetssikring i hht. NS EN ISO-9001. Vår målsetting for vårt kvalitetssikringsarbeid er å garantere våre kunder at produkter og service leveres i henhold til de spesifikasjoner og avtaler som er inngått. 

Med dette mener Clemco Norge AS:

  • Vi skal levere produkter med riktig kvalitet til riktig tid.
  • Det skal være lett å ha med oss og gjøre.
  • Kvaliteten vi leverer skal sikre vår langsiktige konkurransekraft.
  • Gjennom kvalitetssikringsarbeid skal våre totale kostnader minimaliseres i bedriftens alle ledd.
  • Vi skal ha en målsetting som går ut på at vi ikke skal gjøre noen enkelt feil mer enn en gang.
  • Vi skal ha et fungerende kvalitetssikringssystem.
  • Hver medarbeider skal kjenne ansvar for de forpliktelser vi har overfor vår kunder.

KVALITETSBEVIS - NORSK

KVALITETSBEVIS - ENGELSK