Produkter

Gjenvinnbart blåsemiddel

noProduktnummer: 08-PB-T2-3040

JETplast plastmedia type II

For stripping og skånsom rengjøring

Fischer_JETPlast_logo
JETplast plastmedia type II er produsert av 100 % herdert UREA. Produktet er spesielt fremstilt for stripping av malingssjikt og skånsom rengjøring av ulike typer overflater, som tynnplater, aluminium, magnesium, glassfiber, komposittmateriale mm. Plastmedia har en ujevn form med en skarp og kornete overflate, som bryter ned og fjerner malingen sjikt for sjikt. JETplast er miljøvennlig og kan i mange tilfeller erstatte kjemiske strippesystemer. Ved blåsing med korrekt justert trykk og mengde, gir blåsemiddelet ingen forandring av overflateprofilen. JETplast type II er godkjent og sertifisert av det amerikanske luftforsvaret i hht. standarden MIL-P-85891 med hensyn til hardhet, størrelse, form og kvalitet. Kan gjenvinnes 10 - 20 ganger og er anti-stat behandlet. Farge: Hvit / multifarget.

Tekniske data:
Spes. Vekt: 1,45-1,52 g/cm³
Bulk vekt: 0,7-0,8 g/cm³
Kornform: Kornet / skarpkantet
Hardhet: Mohs 3,5
Anbefalt blåsetrykk: Maks 3,5 bar

 Produktnr.  Beskrivelse
 08-PM-T2-3040  JETplast plastmedia type II 30-40 Mesh (0,40-0,60 mm)
Leveres i plastsekker á 25 kg (1 pall = 40 sekker, 1/2 pall = 20 sekker).
Andre korninger leveres på spesialbestilling.


Tilgjenglige standard korninger:
60 - 80 mesh= 0,18 - 0,25 mm
40 - 60 mesh= 0,25 - 0,40 mm
30 - 40 mesh= 0,40 - 0,60 mm
20 - 40 mesh= 0,40 - 0,80 mm
20 - 30 mesh= 0,60 - 0,80 mm
16 - 20 mesh= 0,80 - 1,20 mm
12 - 20 mesh= 0,80 - 1,70 mm
12 - 16 mesh= 1,20- 1,70 mm

Det finnes tilgjengelig flere typer plastmedia med andre egenskaper enn type II. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Produktsikkerhetsdatablad (norsk)
Produktsikkerhetsdatablad (engelsk)
Sertifikat/godkjenning iht. MIL-P-85891