Produkter

MALERTRAU, BØTTER VERKTØY

noProduktnummer: Se oversikt under

MALERVERKTØY

MALERVERKTØY

 Produktnr.  Beskrivelse Enh
Ant i enh
 02-95950100  Malerkrok stk 1
 02-78670400  Malerrist, metall 26x30 cm stk 1
 02-62969900  Kraftig rørepinne, 35 cm stk 1
 02-62942800  Spannåpner, 28 cm (kan også brukes
 som rørepinne)
 stk 1