Produkter

 

Personvernerklæring
for Clemco Norge AS

 

Behandlingsansvarlig

Daglig Leder er behandlingsansvarlig for Clemco Norges behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

personopplysninger som Clemco Norge behandler om deg kan være:

 • Grunnleggende kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post
 • Demografisk informasjon som fødselsdato, alder og kjønn
 • Jobbinformasjon som arbeidsgiver, tittel, stilling, samt faglige preferanser og interesser
 • Tilbakemeldinger, kommentarer eller spørsmål fra deg om Clemco Norge eller våre produkter og tjenester 
 • Bilder eller video i forbindelse med besøk i våre lokaler
 • Innhold du har lastet opp som bilder eller videoer
 • Unik brukerinformasjon som innloggings-ID, brukernavn, passord, sikkerhetsspørsmål etc.
 • Økonomisk informasjon som f.eks kredittkortinformasjon, fakturaadresse etc. 
 • Informasjon som angis av nettleseren din som for eksempel type nettleser eller terminal, operativsystem, språk og adressen til nettstedet du kom fra, samt annen trafikkinformasjon som IP-adresse.
 • Klikk og bevegelse på Clemco Norge-nettsider og i våre produkter og tjenester
 • E-post adferd, for eksempel hvilke e-poster fra Clemco Norge du åpner, når og hvordan 
 • Andre personopplysninger i din profil som du fritt har oppgitt på tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIn.

Som behandlingsansvarlig behandler ikke Clemco Norge sensitive personopplysninger om deg.

Formål med behandlingen


Om kundekontakter og brukere

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger Clemco Norge å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med Kunder og mulige Kunder
b) Gi Kunder og mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller Kunder
d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
e) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og       tjenestene våre, samt på Clemco Norges nettsider
f) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
g) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
h) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til h) er i hovedsak at Clemco Norge mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern.

Om kontaktpersoner for mulige Kunder

Clemco Norge behandler personopplysninger om kontaktpersoner for mulige kunder for markedsføringsformål. For å kunne tilby målrettet og relevant innhold til mulige kunder bygger Clemco Norge en interesseprofil basert på kontaktpersoners bevegelse, valg og handlinger på Clemco Norges nettsider, samt i forbindelse med kontaktpersoners respons på epost fra oss. De juridiske grunnlaget for slik behandling er hovedsakelig kontaktpersonens samtykke. 
Du kan lese mer om hvordan vi oppretter slike profiler, hvordan du kan justere profilen og trekke tilbake samtykket ditt nedenfor.

Om jobbsøkere

Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Clemco Norge. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.

Grunnlaget for behandlingen


Personopplysningene nevnt ovenfor benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med Clemco Norge. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1) (b). Clemco Norge har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om ansatte hos kunder med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (1) (f).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud fra Clemco Norge via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger


Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies.) Dersom du vil vite mer om informasjonskapsler og hvordan de fungerer, kan du lese mer på www.allaboutcookies.org

Utlevering av opplysninger til tredjeparter


Clemco Norge partnere
Clemco Norge kan dele dine personopplysninger med våre partnere i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel dersom du kjøper et produkt eller en tjeneste på vegne av din arbeidsgiver som Clemco Norge tilbyr gjennom en av våre sertifiserte partnere. I en slik situasjon kan Clemco Norge og vår partner dele dine personopplysninger for å kunne levere produktet eller tjenesten til Kunden.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (f.eks. fraktselskap, Bring, TNT, Ramberg osv.)

Offentlige myndigheter
Politiet og andre myndigheter kan kreve utlevert personopplysninger fra Clemco Norge. I slike situasjoner vil Clemco Norge bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

Fusjoner og oppkjøp
I forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller omorganisering av
Clemco Norges virksomhet, vil den overtakende enheten, samt dets konsulenter, kunne få tilgang til data som forvaltes av den aktuelle Clemco Norge enheten eller selskapet, og dette kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger. I slike tilfeller vil eksterne parter undertegne en taushetserklæring med Clemco Norge.

Sletting av personopplysninger


Clemco Norge behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller Kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Clemco Norge kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår Kundes siste samhandling med oss.

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng.

Eksempel:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte


Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet


Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Endringer i denne erklæringen


Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernspraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 10. juli 2018.

Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

personvern@clemco.no        

Clemco Norge AS
Postboks 104 Tveita
0617 OSLO