Produkter

VÅTBLÅSEUTSTYR

noProduktnummer: C27229D

CLEMCO WET BLAST FLEX VÅTBLÅSEANLEGG

Unikt alt i ett våtblåsesystem

Wet Blast Flex, et effektivt unikt alt i ett våtblåsesystem, som sandblåser samtidig som det under trykk tilsetter en mindre mengde vann. Wet Blast Flex anlegget optimaliserer bladingen av trykkluft, vann og media noe som resulterer i en meget effektiv sandblåsing med minimalt med støv. Anlegget kan benyttes både som et helt tørt system, hvor man sandblåser på vanlig måte, eller som et våtblåsesystem, hvor forstøvet vann tilføres/injiseres slik at støvet bindes av en vanntåke. I tillegg til dette kan anlegget også anvendes som en høytrykkspyler til rengjøring kun med vann uten tilførsel av blåsemiddel. Anlegget genererer ca. 90 % mindre støv enn vanlig tørr sandblåsing, og bruker betydelig mindre vann enn konvensjonelle våtblåsesystemer. Wet Blast Flex tilbyr en driftssikkerhet og brukervennlighet som ikke finnes i tradisjonelle "Slurry systemer". Forstøvet vann tilføres/injiseres via en vannpumpe først etter sandventilen på blåseapparatet. Dette gjør at det ikke er nødvendig å tømme blåseapparatet ved pauser og stopp for en sølete blanding av vann og blåsemiddel. Vann- injiseringen er meget nøyaktig og kan justeres når som helst under drift. Fordelen med anlegget er at små vannmengder tilføres blåsemiddelet slik at sanden faller fuktig ned. På den måten beholder man full avvirkingseffekt på blåserensingen. Systemet er fleksibelt og mobilt og består av en 500l vanntank, vannpumpe og ett 140 l blåsapparat alt innbygd i solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører.


Spesifikasjoner:

 • Beholderkapasitet blåseapparat 140 l (= ca. 230 kg blåsemiddel)
 • RMS-500 innløpsventil
 • TLR utløpsventil med lyddemper
 • Pilot trykkregulator med manomter
 • Tilbakeslagsventil
 • RLX-3 "non-leak" dødmannshåndtak med dobbel funkjon
 • P-2 pop-up ventil med paraply
 • P-16-20 lokk
 • PT sandventil tilpasset dobbel funksjon
 • 20 m 1" Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder
 • 20 m dobbel styreluftslange med fittings
 • CTSG-6 9,5 mm venturidyse (5500 l/min v/7 bar)
 • Wet Blast injektortilsats
 • Wiwa 4:1 rustfri vannpumpe med filter og trykkregulator
 • 500 l vanntank
 • Solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører
 • Egenvekt 420 kg
 • Dimensjoner H x B x D = 1570 x 2000 x 815 mm
 • Godkj arbeidstrykk 12 bar
 • Montert klar til bruk ved levering
 • Anbefaler tørr og ren trykklufttilførsel

Atex_logo
Wet Blast Flex leveres også som EX modell, Atex sone 2 sertifisert med RMS-110 lyddemper og jordingkabel med klemme.