Produkter

SKJØTENIPLER, SVIVLER, KULEVENTIL M.M.

noProduktnummer: Se varianter nedenfor

Skjøtenipler, svivler, kuleventil mm

 Produktnr.  Skjøtenipler for sammenkobling av HT malerslanger:  

 02-74-011
 02-74-012  
 02-74-013
 02-0484962
 02-0484989
 02-0484970
 

 Skjøtenippel 1/4" x 1/4" NPSM
 Skjøtenippel 3/8" x 1/4" NPSM
 Skjøtenippel 3/8" x 3/8" NPSM
 Skjøtenippel 1/4" x 1/4" BSP
 Skjøtenippel 3/8" x 1/4" BSP
 Skjøtenippel 3/8" x 3/8" BSP
 


 Produktnr.  Svivler for HT sprøytepistoler:  

 02-70-290 
 02-70-225
 02-70-220
 02-70-110
 02-414300

 Svivel 1/4” NPSM utv x M14 utv 517 bar
 Svivel 1/4” NPSM utv/utv 517 bar
 Svivel 1/4” NPSM utv/innv 517 bar
 Svivel 1/4” BSP utv/ innv 517 bar
 Z-svivel 1/4” BSP utv/innv 350 bar
 
 
 Produktnr.  Y-blokker:   02-74-822  
 02-74-811-20  
 Benyttes f eks for sirkulasjon ved varmsprøyting
 ”Hot Job”.

 Y-blokk 1/4” NPSM 500 bar
 Y-blokk 1/4” BSP 500 bar


 

 
 Produktnr.  Adaptere:  

 02-74-085  
 02-74-161
 

 Adapter 1/4” BSP utv x 1/4” NPSM innv
 Adapter 1/4” NPSM innv  

 Produktnr.  Kuleventil:   02-0646988
 

 For åpning og stenging og avlastning av system.

 HT kuleventil 1/4” BSP innv 500 bar 
 Produktnr.  Slangenipler for sammenkobling av lavtrykk
 malerslanger:
 
 02-76-341
 02-76-358 
 02-76-761
 02-76-778
 02-76-441
 02-76-458
 

 Nippler består av tre deler; kropp, stolpe og mutter.
 Niplene kan brukes om igjen når slangen er utslitt.

 Slangenippel f/1/4" MOW slange m/1/4” NPSM F
 Slangenippel f/1/4" MOW slange m/3/8” NPSM F
 Slangenippel f/5/16" MOW slange m/1/4” NPSM F
 Slangenippel f/5/16" MOW slange m/3/8” NPSM F
 Slangenippel f/1/4" LPV slange m/1/4” NPSM F
 Slangenippel f/1/4" LPV slange m/3/8” NPSM F