Produkter

Informasjon sprøytemaling

 

Lavtrykk sprøyteutstyr (konvensjonelt utstyr)
• Trykkluft (opp til 7 bar), forstøver malingen.
• Har nål og dyse som regulerer materialflyten.
• Lav virkningsgrad med mye sprøytetåke.
• Lav til middels påføringshastighet.
Hovedbruksområde: Bil- og møbellakkering, touchuparbeider mm.

 
 
 Lavtrykk sprøyteutstyr (HVLP)
• Bruker stort luftvolum og lavt trykk
   (opp til 0,7 bar) til forstøving av malingen.
• Har nål og dyse som regulerer materialflyten.
• Høy virkningsgrad med middels sprøytetåke.
• Lav påføringshastighet.
Hovedbruksområde: Bil- og møbellakkering.

 
 
  
 Høytrykk sprøyteutstyr (Air Combi)
• Bruker trykket fra malingen til forstøving av
• Har dyse som bestemmer kapasitet og
   sprøytevinkel
• Høy virkningsgrad med liten sprøytetåke.
• Høy påføringshastighet.
Hovedbruksområde: Møbel- og industrilakkering
med høye krav til finish.
 
 
  
Høytrykk sprøyteutstyr (Airless)
• Bruker bare trykket fra malingen til forstøving av
   malingen
• Har dyse som bestemmer kapasitet, sprøytevinkel
   og finish
• Høy virkningsgrad med minimal sprøytetåke.
• Høy påføringshastighet.
Hovedbruksområde: Industrilakkering, bygg og
anlegg, skip og offshore-konstruksjoner.

 
  
Høytrykk sprøyteutstyr (Hot Job)
• Bruker bare trykket fra malingen til forstøving av
   malingen, samt heater for bedre finish. Redusert
   tørketid og redusert bruk av løsemidler.
• Har dyse som bestemmer kapasitet, sprøytevinkel
   og finish.
• Høy virkningsgrad med minimal sprøytetåke.
• Høy påføringshastighet.
Hovedbruksområde: Industrilakkering, bygg og
anlegg, skip og offshore-konstruksjoner.
 
  
============================================================================================

Virkingsgrad:
Den mengde maling som blir liggende igjen på overflaten som skal males, sammenlignet med svinn i form av støv og sprøytetåke.

Påføringshastighet: Påføringshastigheten for de ulike sprøyteutstyr i forhold til virkingsgraden