Produkter

Gjenvinnbart blåsemiddel

noProduktnummer: Se BEST. INFO

STÅLGRIT

Kan gjenvinnes fra 250 og inntil 500 ganger.

Stålgrit fremstilles ved knusning av stålkuler. Stålgriten blir deretter varmebehandlet
for regulering av hardhet og sprøhet. Stålgrit benyttes for blåsing av stål, og gir høy
avvirkningsgrad og en ru overflatestruktur. Benyttes i lukkede systemer som sandblåserom- og haller, eller i slyngrensemaskiner.
Kan gjenvinnes fra 250 og inntil 500 ganger.

TEKNISKE DATA:
Spes. Vekt: 4,5 g/cm³
Kornform: Skarpkantet
Hardhet: HRC 50 - 55
Blåsetrykk: 1 - 10 bar

 Produktnr.  Beskrivelse
 08-GH025  GH025 stålgrit standard 0,80 mm (0,71 - 1,20 mm)
 08-GH040  GH040 stålgrit 0,60 mm (0,42 - 1,0 mm)
Leveres i sekker a 25 kg (1 pall = 40 sekker, 1/2 pall = 20 sekker). Kornstørrelse ihht SAE. Større eller finere korning leveres på spesialbestilling.

Kjemisk analyse:
C: 0,80 - 1,20 %, Si: ≥ 0,40 %, Mn 0,60 - 1,20 %, S: ≤ 0,05 %, P: ≤ 0,05 %

Produktsikkerhetsdatablad (norsk)
Produktsikkerhetsdatablad (engelsk)