Produkter

Blås ikke av historien!

Det påstås at det faktisk var en cowboy som først oppdaget virkningen av sandblåsing en gang for lenge, lenge siden.....

Det var i det Herrens år 1899, og en ensom rytter var på vei ut av ørkenområdet ved Rio Grande. Gullrushet var over. Ensomheten knuget og vind og sand pisket mot hest og rytter. Blikket møtte det uunngåelige; forfalne hus og glemte redskaper - "no more gold"..... Et overblikk, et siste farvel... undring...! En gryte her, en spade der. Alt var trist og grått. Grått!!! Ikke slik det var ved kysten der han kom fra og dit ferden skulle gå. Der hadde de samme redskapene en brunlig farge: RUST!!


Slik ble gründeren i cowboyen vekket. Det var slik det var; vind og sand gjorde overflaten ru og grå!

På denne tiden konstruerte Mr. Ingersoll og Mr. Rand den første trykkluftkompressoren i USA. Det hele var i gang. Sand og luft ga en perfekt ørkenstorm med en sandblåst overflate som resultat. Fremtidens prosess!

Cowboyen og gründeren hadde visjoner, og han skapte med dette en ny teknologi. Sandblåsemetoden er like aktuell i dag som den gang. Den bevarer verdier og øker sikkerheten i vår industrialiserte verden.

Men den samme gründer var også et menneske, og i sitt hjerte bar han for alltid på minnet om en deilig saloonpike ved navn Clementina. Slik ble firmaet Clementina Ltd. i San Francisco til. Senere, for lettvinthets skyld, forenklet til Clemco.

Blås ikke av historien! I dag er blåserensing - overflateteknikk - korrosjonsvern kjente begreper. Disse får stadig større aktualitet, for der mennesker bygger opp bryter naturen ned. Vi ruster opp, vi ruster ned - en krigserklæring med stadig nye våpen og nye metoder for å hindre korrosjon.

Clemco står internasjonalt i fremste linje med forskning og utvikling av nye og bedre maskiner og produksjonsmetoder.

Clemco Norge AS ser det som sin store oppgave å formidle kunnskap, ideer og løsninger; tilby utstyr og yte service! Vi ønsker at vår hjemmeside skal kunne bidra til å forenkle informasjonsflyten fra oss og til våre kunder!

Karsten Grønseth
Gründer